Helyi
HAM
Vakok és csökkentlátók

www.ujszechenyiterv.gov.hu

  Cégismertető
 

A BAKONY VOLÁN Rt.-t (jelenlegi nevén: BAKONY VOLÁN Zrt.) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. alapította 1998. január 1-i hatállyal a jogelőd társaságok részvénytársasággá alakításával.

A társaság főbb tevékenységei:

  • Menetrend szerinti helyi és helyközi autóbusz-közlekedés
  • Egyéb személyszállítás autóbusszal
  • Gépjárműjavítás
  • Gépjármű alkatrész- és üzemanyag kiskereskedelem
  • Hirdetés, reklámszolgáltatás

Székhelye: 8500 Pápa, Celli út. 69.

Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cg. 19-10-500187

Adószám: 11671158-2-19

Telephelye, fióktelepei:

  • 8500 Pápa, Celli út. 69.
  • 8100 Várpalota, Bányabekötő út. 3.
  • 8416 Dudar, Vasútállomás út. 7.

A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 2013. január 1-jén 1.274.670 E Ft.

Tulajdonosi szerkezet:

  • 98,5 % állami tulajdon (1.254.950 E Ft, 2013.05.29-től tulajdonosa a kizárólagosan állami tulajdonban lévő ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság)
  • 1,5 % dolgozói részvényesek tulajdona (19.720 E Ft).

A társaság 2012. évi éves beszámolója szerinti 3.042 millió Ft-os nettó árbevétel 75,4 %-a autóbusz-közlekedési szolgáltatásból származik. Ezen belül meghatározó szerepe van a menetrend szerinti helyközi forgalomnak, ami az összes árbevétel 65,3 %-át (autóbusz-közlekedés 86,6 %-a) biztosítja, de jelentős a helyi járatú személyszállítás 6,9 %-os volumene. További feladatok a szerződéses járatok közlekedtetése és a különjárati forgalom.

Az egyéb tevékenységek közül kiemelendő az üzemanyag- és járműalkatrész kiskereskedelem, a szolgáltatás jelleggel végzett járműjavítás, karbantartás, valamint a járművek műszaki vizsgáztatása.

A részvénytársaság 2012. évi átlagos munkavállalói létszáma 459 fő.

A személyszállítás szervezése, irányítása és teljesítése a pápai és a várpalotai-zirci forgalmi üzemek feladata, amelyek Pápán, Várpalotán és Zircen autóbusz-állomásokat üzemeltetnek.

A BAKONY VOLÁN Zrt.-nek a helyközi közlekedésre érvényes közszolgáltatási szerződés szerinti kötelezettsége Veszprém megye K-i és É-Ény-i részére, mintegy 1.641 km²-re terjed ki. Ellátási területén a 72 településből 4 város (Pápa, Várpalota, Zirc, Berhida) és 68 község van. Ebből 23 község lakos-száma 500 fő alatti, 30 településen a lélekszám 500 és 1000 fő közötti, míg 7 településen 1000 és 1500 fő közé esik. Csupán 12 település lakossága haladja meg az 1500 főt.

Veszprém megye városaiból induló távolsági (helyközi) autóbuszjáratokkal a Dunántúl csaknem mindegyik megyeszékhelye, jelentős települése elérhető. Az Alfölddel a kapcsolatot a Pápáról Szegedre közlekedő autóbusz biztosítja. A fővárosba naponta 8 járatpár indul, illetve érkezik. Az 520 km-es saját vonalhálózaton 830 autóbuszmegálló szolgálja ki az utazóközönséget és az indított helyközi járatok száma munkanapokon 1.592 járat.
Az autóbuszok 2012. évben 9,7 millió km-t tettek meg, és 15,7 millió utas elszállítását biztosították a hivatásforgalmi, iskolába járási, egészségügyi ellátási és a szabadidőhöz kapcsolódó utazási igények kielégítése során.

A társaság autóbuszainak szakszerű karbantartása, javítása megoldott a telephelyek megfelelően felszerelt jármű-javítóbázisán, amelyek szolgáltatásai külső megrendelők számára is rendelkezésre állnak. A járműkarbantartást és javítást korszerű kisgépek, kézi és célszerszámok, valamint diagnosztikai berendezések segítik. A társaság kijelölt vizsgaállomásainak szolgáltatása az időszakos műszaki vizsgáztatás és a környezetvédelmi mérés. A járműmosó és szervizberendezések, valamint az egyéb diagnosztikai műszerek a járművek megfelelő esztétikai és forgalombiztonsági állapotának biztosítására, míg CO védőgázos hegesztő berendezések és lemezhajlító szerszámok a karosszéria munkák végzésére, a fékpofa-szegecselő, a mobil fékpofa szabályozó pedig a fékszerkezet felújításához áll rendelkezésre. A javításokat és karbantartásokat a gyári és "házi" technológiák, javítási utasítások szerint végzik a szakemberek.

2001. évben a társaság bevezette és tanúsíttatta az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert, amely biztosítékot jelent a szolgáltatások folyamatosan megfelelő minőségére, fejlesztésére, ezzel a partnerek és az utasok megelégedettségére.

A BAKONY VOLÁN Zrt. felelősséget érez a környezet állapotáért, ezért a korszerűsített, környezetbarát működésre és ilyen technológiák alkalmazására törekszik (pl.: környezet-kímélő autóbusz-motorok üzemeltetése).

2006. évben a Veszprém Megyei Minőség Díj pályázaton a szolgáltatói kategóriában a díjat a BAKONY VOLÁN Zrt. nyerte el.

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 2005. július 1. óta hatályos 177. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtásaként a BAKONY VOLÁN Rt. cégneve megváltozott. 

A cégnévváltozást a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 19-10-500187/95 számú végzésével 2005. december 1-i hatállyal a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbiak szerint:

A társaság cégneve:
BAKONY VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság idegen nyelvű elnevezései:
angolul: BAKONY VOLÁN Transporting Company Limited by Shares
németül: BAKONY VOLÁN Verkehrsaktiengesellschaft

A társaság rövidített cégneve: BAKONY VOLÁN Zrt.
angolul: BAKONY VOLAN Co. Ltd.
németül: BAKONY VOLAN AG